Fryksta gamla stationshus

Sveriges första stationshus

I värmländska Kils kommun ligger Sveriges första stationshus. Den bördiga marken med det centrala läget befolkades tidigt på grund av goda kommunikationsvägar över de vitt besjungna Fryken-sjöarna. Länge gick transporten av järn, trä och spannmål från skogs- och järnbruken i norra Värmland söderut över sjöarna men när järnvägs- och ångbåtstrafiken kom igång under 1800-talet kunde hanteringen effektiviseras och kommunen blev en viktig knutpunkt för transporter till Klarälven och Vänern. Småorten Fryksta vid Frykens östra strand fick Sveriges första stationshus efter att järnvägsbolaget Fryksta-Clara Elfs jernväg 1849 byggt en 8 kilometer lång hästbana mellan nedre Fryken och Lyckans lastplats vid Klarälven vilken blev Sveriges första järnväg för allmän trafik.

Sveriges första stationshus viktig knutpunkt

1851 beslöts att bygga ett stationshus vid Fryksta som både skulle användas som bostad till förvaltaren men även som expeditionslokal och station för järnvägen. Sveriges första stationshus i två plan började uppföras samma år under ledning av byggnadsmästaren och riksdagsmannen Nils Andersson efter ritningar av löjtnant Claes Adelsköld och var från början en timrad träbyggnad utan fasadbeklädnad. Redan efter några år reverterades den och fick sin nuvarande kläddräkt i ljusgrå senempir. Efter nedläggningen tjänade stationen som bostadshus och expedition åt stinsen. När Fryksta 1926 upphörde som station användes byggnaden växelvis som pensionat, bostads- och kontorshus. En omfattande renovering blev klar 1978 och tillägg på interiör och exteriör togs bort.

Sveriges första stationshus

1856 infördes lokdrift och den smalspåriga linjen fortsatte att trafikeras fram till 1871. Året efter färdigställdes ett 3 kilometer långt bispår mellan Fryksta och Kil som en del av den nyligen färdigställda nordvästra stambana som förband Sverige med Norge. Gods som transporterats över Fryken kunde fortsätta lastas om i Fryksta hamn för vidare transport med järnväg. Från 1874 inhystes även ett postkontor i stationshuset. Så småningom tog normalspåret över i stort sett all järnvägstrafik i Sverige och efter järnvägens förstatligande på slutet av 1930-talet var all smalspårtrafik i princip ett minne blott. Sveriges första stationshus överlevde dock alla förändringar och tronar än idag majestätiskt över nejden.

Mottagare av byggpris

Sedan ett antal år tillbaka drivs Sköna rum B&B och Vandrarhem i Sveriges första stationshus och 2013 tilldelades det ”Årets byggnadspris” på 5000 kronor av Kils kommun. Priset delas ut för att belöna särskilda insatser inom området god miljövård. Miljö-och byggnadsnämnden står bakom den prestigefulla utnämningen som ges till en byggnad som har bevarats på ett förtjänstfullt sätt. Enligt nämnden har Fryksta stationshus förutom ett stort byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde även en viktig samhällshistorisk betydelse och bidrar till att ge bygden en god helhetsmiljö. Trots att stationshuset är Sveriges äldsta anses Fryksta station vara det bäst bevarade av alla stationshus i Sverige.

I Sveriges första stationshus är såväl interiören som den fina exteriören med snickarglädjen kvar skyddade i den kulturminnesmärkta byggnaden. Historiens vingslag dröjer sig ännu kvar över den vackra idyllen och man kan nästan förställa sig hur det såg ut innan ånglokens tid när hästar och oxar fortfarande drog de tungt lastade tågvagnarna. Att banans storhetstid inte skulle vara så länge kunde nog inte kung Oscar I föreställa sig vid invigningen, den tekniska utvecklingens snabba framfart var det svårt att förutspå.

Liv och rörelse

Numera används stationen återigen som någonting snarlikt ett pensionat men den är även en naturskön och populär samlingsplats för en mängd aktiviteter och Sveriges första stationshus riktigt sjuder av liv och rörelse. Sommartid hålls evenemang som exempelvis konserter och uppträdanden antingen direkt på perrongen eller i anslutning till stationen. Vid Fryksta familjedagar arrangeras trevliga aktiviter för både barn och vuxna. Frykendalen har starka kulturella rötter långt bak i tiden både inom litteratur, musik och konst. Motorträffar, visaftnar, allt samsas under Sveriges första stationshus tak. Konstutställningar och galleriverksamhet, alltid finns något som kan falla på läppen när man vill roa sig lite en varm sommarkväll till Sven-Ingvars toner vid Frykens gamla station.